BIN-Kenniscentrum: “Dank aan alle vrijwilligers van de meer dan 1100 buurtinformatienetwerken”

BIN-Kenniscentrum: “Dank aan alle vrijwilligers van de meer dan 1100 buurtinformatienetwerken”

Week van de vrijwilliger

Ons land telt meer dan 1100 buurtinformatienetwerken, waarbij ongeveer 110.000 gezinnen zijn aangesloten en die samen meer dan een kwart miljoen mensen bereiken. Naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger wil het BIN-Kenniscentrum de aandacht vestigen op de duizenden vrijwilligers die zich jaar in, jaar uit inzetten voor de goede werking van hun lokaal buurtinformatienetwerk. “Mede dankzij het werk dat zij verrichten is men er op tal van plaatsen in geslaagd om het veiligheidsgevoel positief te beïnvloeden en de sociale controle te bevorderen. De vrijwillige, actieve participatie van burgers is een essentiële schakel in een integrale veiligheidsbenadering. Daarom willen wij hen naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger van harte danken voor hun inzet”, zegt Benno Gekiere, voorzitter van het BIN-Kenniscentrum.

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde stadsdeel, wijk, gehucht of commerciële buurt. In de meeste gevallen kwam het initiatief voor de oprichting van een BIN van de burgers zelf. De coördinatie van de BIN’s rust veelal ook op hun schouders. Deze vrijwilligers werken actief mee  aan de verhoging van het algemene veiligheidsgevoel, het bevorderen van de sociale controle en de verspreiding van informatie omtrent preventiemaatregelen naar de rest van de bevolking toe.

“Een integraal veiligheidsbeleid vergroot het vertrouwen van de burger en G4S Belgium is in dit verband al jaren op tal van beleidsniveaus een flexibele en constructieve private partner. Op veiligheidsvlak dragen de verschillende BIN-actoren – politie, lokale besturen, de sector van de private veiligheid maar ook gewone burgers –elk op hun manier hun steentje bij. Binnen de BIN’s zorgen coördinatoren ervoor dat de informatie tussen de andere BIN-leden en de politie, zowel in de ene als de andere richting, beter en sneller gedeeld wordt”, aldus Jean-Paul Van Avermaet, Managing Director van G4S Belgium.

Hij voegde eraan toe: “De vzw BIN-Kenniscentrum heeft een deel van de taken van de F.O.D. Binnenlandse Zaken inzake de BIN's en hun werking overgenomen.  Alle erkende BIN-initiatieven kunnen gratis meegenieten van de kennis die in de schoot van deze vzw vergaard wordt.  G4S Belgium ondersteunt dit soort initiatieven ten behoeve van een integraal veiligheidsbeleid en helpt het BIN-kenniscentrum dan ook graag met o.a. het verzamelen en delen van goede praktijkvoorbeelden, het opmaken van een starterspakket voor nieuwe BIN’s en de ontwikkeling van een communicatieplatform.”

Over G4S Belgium
G4S is de wereldleider in geïntegreerde beveiliging, gespecialiseerd in securitydiensten en aanverwante services. De groep is actief in 95 landen, verspreid over 6 werelddelen. Met meer dan 585.000 medewerkers is G4S de grootste werkgever genoteerd op de London Stock Exchange, met een secundaire notering in Kopenhagen. G4S is marktleider in België en stelt er meer dan 6000 mensen tewerk.
www.G4S.be

Legende foto: De raad van bestuur van het BIN-Kenniscentrum (v.l.n.r. Aloïs Van Grieken, Louis Van den Buijs, Walter Swaenepoel, Peter Van Hecke, Benno Gekiere, Marc Vanderstraeten en Erik Deleersnijder)

Contacteer ons
Bart Verbeeck Sales Director G4S Belgium
Benno Gekiere voorzitter BIN-Kenniscentrum
Bart Verbeeck Sales Director G4S Belgium
Benno Gekiere voorzitter BIN-Kenniscentrum
Over G4S Belgium

G4S is de wereldleider in geïntegreerde beveiliging, gespecialiseerd in securitydiensten en aanverwante services op zes continenten. De groep is actief in ongeveer 90 landen en is de grootste werkgever genoteerd op de London Stock Exchange, met meer dan 570.000 medewerkers, en met een secundaire notering in Kopenhagen. G4S is marktleider in België en stelt er meer dan 6000 mensen tewerk.

Bericht aan de redactie: fotomateriaal is beschikbaar via http://g4s.force3.be/media. Voor videobeelden, gelieve te bellen naar 0498 522 322.

G4S Belgium
Koning Boudewijnlaan 30
B-1800 Vilvoorde