G4S Belgium noteerde een sterke groei in 2016

G4S Belgium, marktleider in België inzake private bewakingsdiensten, heeft een bewogen jaar achter de rug. In 2016 werden 1610 medewerkers aangeworven (incl. tijdelijke contracten). Dit is uitzonderlijk veel. Het is enerzijds toe te schrijven aan de structurele groei die de G4S-portfolio kende in 2016. Zo werden de business units Care en Safety verder ontwikkeld.  Anderzijds speelden ook de aanhoudende terreurdreiging en de nasleep van de aanslagen op 22 maart een grote rol. Zowel overheden, bedrijven, luchthavens als organisatoren van evenementen deden vorig jaar aanzienlijk meer beroep op de diensten van G4S.

Omzetstijging van 10%
De geconsolideerde omzet van G4S Belgium steeg van 339,5 miljoen EUR in 2015 naar 372,9 miljoen EUR in 2016, hetzij een stijging van 10 %. De aanhoudende terreurdreiging heeft vooral voor een grote groei gezorgd bij Events, Aviation en Critical Infrastructure.

“De slagkracht en het aanpassingsvermogen van ons bedrijf werden door de terreurdreiging en de aanslagen in Zaventem en Brussel zwaar op de proef gesteld”, aldus Jean-Paul Van Avermaet, CEO bij G4S Belgium. “Om de plotse, sterke stijging van de vraag te kunnen opvangen, hebben onze medewerkers in een eerste fase meer overuren gepresteerd. Anderzijds moet worden opgemerkt dat de aanwerving van nieuwe medewerkers steeds gepaard gaat met belangrijke uitgaven op het vlak van training. De meerkost door overuren en de hogere opleidingsuitgaven konden echter niet volledig aan de klanten worden doorgefactureerd. Daarnaast werden ook aanzienlijke uitgaven gedaan voor psychologische ondersteuning van personeelsleden na de aanslagen.”

5,6 % meer tewerkstelling
Op 31 december 2016 bedroeg de tewerkstelling bij G4S 6108 full-time equivalenten (FTE), hetzij 323 meer dan een jaar daarvoor (+5,6 %). In vergelijking met 31 december 2014 werd zelfs een stijging met 609 FTE’s genoteerd. Deze toename is quasi volledig toe te schrijven aan de aanhoudende terreurdreiging, de nasleep van de aanslagen van 22 maart en de groei bij een aantal niet-security gerelateerde activiteiten. Verwacht wordt dat in 2017 ca. 1000 medewerkers zullen aangeworven worden.

Care
Vorig jaar zorgde G4S Care in opdracht van Fedasil voor in totaal 750 opvangplaatsen voor asielzoekers in drie collectieve opvangcentra te Turnhout, Retie en Gent. G4S Care was de eerste private partner binnen de opvang van asielzoekers. Fedasil beoordeelde de geboden opvang en omkadering meermaals als zeer kwalitatief. Een aantal van de door G4S Care ontwikkelde ‘best practices’ werden ondertussen ook aan andere opvangpartners en -centra voorgesteld. Daarnaast staat G4S Care in de periode van november 2016 tot en met maart 2017 in voor de nachtopvang van daklozen in Hasselt.

Jean-Paul Van Avermaet: “G4S Care benadert de opvang en begeleiding van kwetsbare personen en families vanuit een visie die erop gericht is om de betrokkenen de kans te bieden tot rust te komen in een warm en veilig kader. Op die manier krijgen ze ruimte om een realistisch toekomstperspectief te ontwikkelen en hun zelfbehulpzaamheid en zelfredzaamheid te stimuleren met het oog op hun latere uitstroom. Een sereen, veilig en warm leefklimaat wordt hierbij centraal geplaatst omwille van de impact van de leefomgeving op de individuele resident.”

Hij voegde eraan toe: “Met G4S Care willen we onze activiteiten in de welzijnssector verder uitbouwen. G4S Care wil namelijk actief zijn in de domeinen waar we een meerwaarde kunnen bieden en waar we de sector kunnen ondersteunen. Er wordt dan ook nauw samengewerkt met het sociale middenveld, welzijnsorganisaties, lokale besturen en overheden. G4S blijft inzetten op een kwaliteitsvolle dienstverlening op het vlak van Care & Justice.”

Perspectieven hervormde wet private veiligheid
De nakende aanpassing van de wet op de private veiligheid, alsook van de camerawet, biedt heel wat perspectieven voor G4S. Jean-Paul Van Avermaet: “G4S wil een flexibele en constructieve partner zijn in het integraal veiligheidsbeleid op verschillende niveaus, inclusief het veiligheidsbeleid ontwikkeld door gemeentebesturen, politie en justitie. De private veiligheidssector kan hierbij een ondersteunende en complementaire rol innemen voor de lokale overheden in de preventieve, ondersteunende en administratieve taken die geen kerntaken zijn.”

In verschillende domeinen lopen vandaag reeds samenwerkingsverbanden tussen de publieke veiligheidsactoren en de private bewakingssector (bv. controles op het betalend parkeren, uitvoering van gerechtelijke opdrachten). Deze samenwerkingsverbanden zouden evenwel verbreed kunnen worden naar andere domeinen en materies. Hierbij kan de private sector worden ingeschakeld in onderaanneming van de politiediensten en handelt ze onder de regie en verantwoordelijkheid van de politionele overheden (bewaking en toezicht op kritieke infrastructuur zoals nucleaire sites en havens, bewaking en beveiliging van allerhande perimeters, …).

Over G4S Belgium
Als wereldspeler in maatschappelijke dienstverlening, is G4S gespecialiseerd in het outsourcen van bedrijfsprocessen in sectoren waar de beveiligings- en veiligheidsrisico's beschouwd worden als strategische bedreigingen. De rode draad binnen de activiteiten van G4S is het bieden van bescherming van personen, goederen en maatschappij. G4S is actief in meer dan 100 landen en stelt wereldwijd meer dan 611.000 mensen tewerk. G4S Belgium is marktleider in België en telt meer dan 6000 medewerkers.

Contacteer ons
Bart Verbeeck Sales Director G4S Belgium
Yves Panneels Force3
Bart Verbeeck Sales Director G4S Belgium
Yves Panneels Force3
Over G4S Belgium

G4S is de wereldleider in geïntegreerde beveiliging, gespecialiseerd in securitydiensten en aanverwante services op zes continenten. De groep is actief in ongeveer 90 landen en is de grootste werkgever genoteerd op de London Stock Exchange, met meer dan 570.000 medewerkers, en met een secundaire notering in Kopenhagen. G4S is marktleider in België en stelt er meer dan 6000 mensen tewerk.

Bericht aan de redactie: fotomateriaal is beschikbaar via http://g4s.force3.be/media. Voor videobeelden, gelieve te bellen naar 0498 522 322.

G4S Belgium
Koning Boudewijnlaan 30
B-1800 Vilvoorde