G4S Belgium sluit een structureel partnerschap met vzw BIN-Kenniscentrum

G4S Belgium, marktleider in België inzake private veiligheidsdiensten, gaat de groep enthousiaste vrijwilligers ondersteunen die zich verenigd hebben in de vzw BIN-Kenniscentrum. G4S Belgium zal als flexibele en constructieve partner binnen het integraal veiligheidsbeleid helpen met het verzamelen en delen van goede praktijkvoorbeelden, het opmaken van een starterspakket voor nieuwe BIN’s en de vereniging bijstaan bij de organisatie van het jaarlijks BIN-event en de ontwikkeling van een communicatieplatform.

G4S wil een flexibele en constructieve partner zijn in het integraal veiligheidsbeleid op verschillende niveaus, inclusief het veiligheidsbeleid ontwikkeld door lokale besturen, Politie en Justitie. 

“Een integraal veiligheidsbeleid  vergroot het vertrouwen van de burger. Alle relevante actoren inzake veiligheid – dus ook de BIN’s - worden betrokken in de verschillende schakels van het beleid. Hierdoor kunnen de beschikbare middelen op de meest efficiënte manier worden ingezet en kan een optimaal resultaat bereikt worden. De sector van de private veiligheid kan hierbij een ondersteunende en complementaire rol innemen voor de overheden in de preventieve, ondersteunende en administratieve taken die geen kerntaken zijn“, aldus Jean-Paul Van Avermaet, Managing Director van G4S Belgium.

Hij voegt eraan toe: “Buurtinformatienetwerken verhogen het veiligheidsgevoel en bevorderen de sociale controle via hun integrale benadering van preventie. De actieve participatie van de burger binnen zijn woon-en werkomgeving is een belangrijke schakel in het geheel. G4S Belgium zal daarom als partner van het BIN-Kenniscentrum actief meewerken en steun verlenen aan de doelstellingen van de vzw.“

Over G4S Belgium
Als wereldspeler in maatschappelijke dienstverlening, is G4S gespecialiseerd in het outsourcen van bedrijfsprocessen in sectoren waar de beveiligings- en veiligheidsrisico's beschouwd worden als strategische bedreigingen. De rode draad binnen de activiteiten van G4S is het bieden van bescherming van personen, goederen en maatschappij. G4S is actief in zo’n 100 landen en stelt wereldwijd meer dan 585.000 mensen tewerk. G4S Belgium is marktleider in België en telt meer dan 6.000 medewerkers.

Over vzw BIN-Kenniscentrum
Het BIN-Kenniscentrum is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) van en voor de Buurtinformatienetwerken (BIN). Alle erkende BIN-initiatieven zijn automatisch gratis lid van de vereniging en kunnen hierdoor mee genieten van de kennis die vergaard wordt inzake de BIN-werking.  De vzw neemt een deel van de taken van F.O.D. Binnenlandse Zaken inzake de BIN's en hun werking over.  

Contacteer ons
Bart Verbeeck Sales Director G4S Belgium
Yves Panneels Force3 - PR & Communication
Bart Verbeeck Sales Director G4S Belgium
Yves Panneels Force3 - PR & Communication
Over G4S Belgium

G4S is de wereldleider in geïntegreerde beveiliging, gespecialiseerd in securitydiensten en aanverwante services op zes continenten. De groep is actief in ongeveer 90 landen en is de grootste werkgever genoteerd op de London Stock Exchange, met meer dan 570.000 medewerkers, en met een secundaire notering in Kopenhagen. G4S is marktleider in België en stelt er meer dan 6000 mensen tewerk.

Bericht aan de redactie: fotomateriaal is beschikbaar via http://g4s.force3.be/media. Voor videobeelden, gelieve te bellen naar 0498 522 322.

G4S Belgium
Koning Boudewijnlaan 30
B-1800 Vilvoorde