G4S Belgium werft alsmaar meer vrouwen aan

G4S Belgium werft alsmaar meer vrouwen aan

Meer aandacht voor empathische en communicatieve vaardigheden

G4S Belgium, marktleider in België inzake private bewakingsdiensten, heeft de voorbije jaren extra inspanningen geleverd om meer vrouwen in dienst te nemen. Het aandeel vrouwen in het totaal aantal aangeworven medewerkers steeg van 23 procent in 2013 naar 29 procent in 2017. “Wat aanwervingen betreft streven wij naar een 50-50 mannen-vrouwen verhouding. Helaas wordt de functie van bewakingsagent - volledig ten onrechte - nog te vaak als een mannenjob beschouwd. Ook dames beschikken over de juiste capaciteiten om als bewakingsagent aan de slag te gaan en zijn in onze sector van harte welkom”, aldus Jean-Paul Van Avermaet, Cluster Managing Director G4S Belgium, France, Luxemburg & Morocco. “Dat heeft voor een groot deel te maken met het feit dat de functie van bewakingsagent in de loop der jaren flink geëvolueerd is. Empathische en communicatieve vaardigheden worden immers steeds belangrijker bij de uitoefening van deze job.”

Procentueel steeg het aantal kandidaturen van vrouwen de voorbije vijf jaar van 18 naar 24 procent. Het percentage vrouwen in het totaal aantal aangeworvenen bedroeg in 2013 23 procent. Inmiddels evolueerde het aandeel vrouwen in het totaal van de aanwervingen al naar 29 procent. G4S Belgium wierf vorig jaar 349 vrouwen aan op een totaal van 1203 personen. In 2017 was 21,3 procent van het totale aantal personeelsleden een vrouw.

Bij de business unit Aviation, die instaat voor de beveiliging op de luchthavens, bedraagt het aandeel dames zelfs meer dan 40 procent. De wet bepaalt immers dat een vrouw enkel door een vrouw mag gefouilleerd worden en mannen enkel door een man.

Naast de klassieke bewakingsdiensten vertrouwen heel wat bedrijven op G4S voor o.a. het onthaal van hun bezoekers, het alarmbeheer, de verwerking en het transport van geld. Jobs waarvoor uiteraard ook dames in aanmerking komen. Ook functies als technicus, alarmoperator en brand- en veiligheidswacht behoren tot de mogelijkheden.

Stéphane Gilles, HR-directeur bij G4S Belgium: “Ons diversiteitsbeleid heeft als doel een spiegel te zijn van de verscheidenheid in onze samenleving. Wij benaderen deze doelstelling op bijna elk vlak behalve op dat van het aandeel van vrouwelijke medewerkers. Daarom zal G4S ook de komende jaren verder inzetten op het verhogen van het aandeel vrouwelijke kandidaten en aanwervingen.”

Aantal ontvangen kandidaturen

 

   2013

   2014

   2015

   2016

   2017

   Totaal

   21578

   23441

   27917

   29412

   23103

 Waarvan % vrouwen

   18%

   20%

   22%

   24%

   24%

 Waarvan % mannen

   82%

   80%

   78%

   76%

   76%

 

Aantal aanwervingen

 

   2013

   2014

   2015

   2016

   2017

   Totaal

   857

   796

   1323

   1625

   1203

 Waarvan % vrouwen   

   23%

   25%

   27%

   24%

   29%

 Waarvan % mannen

   77%

   75%

   73%

   76%

   71%

 

Over G4S Belgium
G4S is de wereldleider in geïntegreerde beveiliging, gespecialiseerd in securitydiensten en aanverwante services. De groep is actief in 95 landen, verspreid over 6 werelddelen. Met meer dan 585.000 medewerkers is G4S de grootste werkgever genoteerd op de London Stock Exchange, met een secundaire notering in Kopenhagen. G4S is marktleider in België en stelt er meer dan 6000 mensen tewerk.
www.G4S.be

Bericht aan de redactie: fotomateriaal is beschikbaar via http://g4s.force3.be/media. Voor videobeelden, gelieve te bellen naar 0498 522 322.   

Contacteer ons
Bart Verbeeck Sales Director G4S Belgium
Yves Panneels Force3
Bart Verbeeck Sales Director G4S Belgium
Yves Panneels Force3
Over G4S Belgium

G4S is de wereldleider in geïntegreerde beveiliging, gespecialiseerd in securitydiensten en aanverwante services op zes continenten. De groep is actief in ongeveer 90 landen en is de grootste werkgever genoteerd op de London Stock Exchange, met meer dan 570.000 medewerkers, en met een secundaire notering in Kopenhagen. G4S is marktleider in België en stelt er meer dan 6000 mensen tewerk.

Bericht aan de redactie: fotomateriaal is beschikbaar via http://g4s.force3.be/media. Voor videobeelden, gelieve te bellen naar 0498 522 322.

G4S Belgium
Koning Boudewijnlaan 30
B-1800 Vilvoorde