Integrale veiligheidsbenadering als basis voor wetshervorming private veiligheid

Integrale veiligheidsbenadering als basis voor wetshervorming private veiligheid

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft een paar weken geleden de volledige tekst goedgekeurd van het wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon over de private veiligheid. Vandaag 8 juni wordt het wetsontwerp aan de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgelegd. De nieuwe wet gaat uit van een integrale veiligheidsbenadering, waarbij de sector van de private veiligheid als een volwaardige partner wordt beschouwd voor de uitbouw van de publieke veiligheid. Dankzij deze wetshervorming kunnen bewakingsondernemingen binnenkort bijkomende taken uitvoeren en kan de politie zich op haar kerntaken focussen omdat ze minder wordt belast met opdrachten die geen specifieke politionele taken zijn.

Bewakingsbedrijven zullen bijvoorbeeld sweepings van gebouwen en terreinen kunnen uitvoeren waarbij op zoek wordt gegaan naar wapens, drugs, explosieven of afluisterapparatuur. Van zodra de wetswijziging in werking treedt, is ook het verlenen van technische bijstand aan de politie mogelijk, bijvoorbeeld met drones, commandowagens en verplaatsbare camerasystemen.

Verder zullen bewakingsagenten op gevoelige plaatsen zoals havengebieden en nucleaire sites extra bevoegdheden krijgen, zodat identiteits- en systematische toegangscontrole mogelijk worden, net als het op zoek gaan naar onbevoegde personen in havengebieden.

Bewakingsondernemingen zullen binnen het nieuwe wettelijke kader ook meer taken kunnen uitoefenen op de openbare weg of binnen een door de gemeente afgebakende perimeter (zoals een winkelstraat, een industriezone of een afgelegen gebied waar bijvoorbeeld overlast wordt vastgesteld). Ook cameratoezicht en het (onder toezicht van de lokale overheid) bekijken van op openbare plaatsen opgenomen beelden, wordt uitgebreid.

“Deze wetswijziging zal ongetwijfeld leiden tot meer samenwerking met publieke veiligheidsactoren, waarbij de politie zich meer kan toespitsen op haar kernactiviteiten en de private bewakingssector meer ondersteunende, technologische en preventieve diensten op zich kan nemen”, aldus Jean-Paul Van Avermaet, Managing Director van G4S Belgium. “G4S Belgium is er eveneens van overtuigd dat dit nieuw, wettelijk kader meer mogelijkheden zal bieden voor een intensievere samenwerking met de klant– afnemer van beveiligingsdiensten. Het wettelijk kader zal namelijk meer zekerheid bieden inzake de kwaliteit van de aangeboden diensten, de professionaliteit van de opleidingen en van de veiligheidsscreening. G4S wil in dit verband de flexibele partner bij uitstek zijn voor alle veiligheidsoplossingen, zowel wat bewakingsopdrachten, geldtransporten, evenementenbeveiliging, technologische beveiliging, safety en veiligheidsadvies betreft.”


Bericht aan de redactie: fotomateriaal van G4S Belgium is beschikbaar via http://g4s.force3.be/media. Voor videobeelden, gelieve te bellen naar 0498 522 322.


Over G4S Belgium
Als wereldspeler in maatschappelijke dienstverlening, is G4S gespecialiseerd in het outsourcen van bedrijfsprocessen in sectoren waar de beveiligings- en veiligheidsrisico's beschouwd worden als strategische bedreigingen. De rode draad binnen de activiteiten van G4S is het bieden van bescherming van personen, goederen en maatschappij. G4S is actief in zo’n 100 landen en stelt wereldwijd meer dan 585.000 mensen tewerk. G4S Belgium is marktleider in België en telt meer dan 6.000 medewerkers.

Contacteer ons
Bart Verbeeck Sales Director G4S Belgium
Yves Panneels Force3 - PR & Communicatie
Bart Verbeeck Sales Director G4S Belgium
Yves Panneels Force3 - PR & Communicatie
Over G4S Belgium

G4S is de wereldleider in ge├»ntegreerde beveiliging, gespecialiseerd in securitydiensten en aanverwante services op zes continenten. De groep is actief in ongeveer 90 landen en is de grootste werkgever genoteerd op de London Stock Exchange, met meer dan 570.000 medewerkers, en met een secundaire notering in Kopenhagen. G4S is marktleider in Belgi├ź en stelt er meer dan 6000 mensen tewerk.

Bericht aan de redactie: fotomateriaal is beschikbaar via http://g4s.force3.be/media. Voor videobeelden, gelieve te bellen naar 0498 522 322.

G4S Belgium
Koning Boudewijnlaan 30
B-1800 Vilvoorde