Reactie van G4S naar aanleiding van de zaak die de Belgische werkneemster Samira Achbita had aangespannen tegen G4S Secure Solutions

Naar aanleiding van het arrest van het Europees Hof van Justitie verklaarde G4S: "In België is er een sterke traditie dat bedrijven een beleid van religieuze en politieke neutraliteit voeren, in het bijzonder wanneer de medewerkers van het bedrijf in direct contact staan met het publiek. Ons beleid terzake wordt gedragen door de werknemersvertegenwoordigers en werd ook al eerder bevestigd door de Belgische rechtbanken, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep."

"Op de vraag gesteld door het Hof van Cassatie of het neutraliteitsbeleid een directe discriminatie vormt op grond van religie, heeft het Europees Hof van Justitie nu geoordeeld dat dit niet het geval is. De zaak wordt nu terug naar het Hof van Cassatie verwezen."

Contacteer ons
Yves Panneels Force3 - PR & Communication
Bart Verbeeck Sales Director G4S Belgium
Yves Panneels Force3 - PR & Communication
Bart Verbeeck Sales Director G4S Belgium
Over G4S Belgium

G4S is de wereldleider in geïntegreerde beveiliging, gespecialiseerd in securitydiensten en aanverwante services op zes continenten. De groep is actief in ongeveer 90 landen en is de grootste werkgever genoteerd op de London Stock Exchange, met meer dan 570.000 medewerkers, en met een secundaire notering in Kopenhagen. G4S is marktleider in België en stelt er meer dan 6000 mensen tewerk.

Bericht aan de redactie: fotomateriaal is beschikbaar via http://g4s.force3.be/media. Voor videobeelden, gelieve te bellen naar 0498 522 322.

G4S Belgium
Koning Boudewijnlaan 30
B-1800 Vilvoorde